Jak se přihlásit na zájezd?

V kostce

Vyberete si zájezd, zájezd si rezervujete, zaplatíte zálohu a později doplatek, obdržíte od nás pokyny na cestu a JEDEME!!!
Po celou dobu jsme vám samozřejmě plně k dispozici.
Telefon: +420 386 359 321
E-mail: info@pangeotours.com

Nic není jednoduššího než se zeptat na chatu.


Podrobnější informace k jednotlivým krokům objednání zájezdu:
1. Objednání zájezdu
3. Cena a slevy
5. Způsob placení
6. Zrušení zájezdu
7. Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednání zájezdu

Vybraný zájezd si můžete zamluvit jakýmkoli způsobem: telefonicky, dopisem, faxem, e-mailem nebo vyplněním závazné přihlášky na našich webových stránkách u vybraného zájezdu. Rezervaci vybraného zájezdu Vám potvrdíme přidělením rezervačního čísla, rezervace je platná 14 kalendářních dnů. Rezervace se stává závaznou zaplacením zálohy ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu. Na základě uhrazené zálohy vám zašleme k podpisu potvrzenou cestovní smlouvu.

Rezervační podmínky u zájezdů, které začínají 30 a méně dnů od data rezervace, si prosím aktuálně vyžádejte na tel: +420 386 359 321 / e-mailu: info@pangeotours.com.

Uzavřít rezervaci a cestovní smlouvu a zaplatit můžete i u kteréhokoli z našich smluvních prodejců. Budeme vám vděční za připomínky k práci našich smluvních prodejců. Děkujeme.

Na jeden zájezd můžete na jednom formuláři přihlásit až 5 osob. U zákazníků pod 18 let je nutný podpis jejich zákonného zástupce.

Doplatek ceny zájezdu a doplňkových cestovních služeb a letenek prosíme uhradit nejpozději 45 dnů před odjezdem.

3. Cena a slevy

Ceny zájezdů uvedené v katalogu zájezdů jsou základními cenami bez nákladů na letenky, letištní a palivové příplatky a poplatky a bez fakultativních (volitelných) akcí. Uvedené ceny letenek jsou pouze orientační.

Ušetřit můžete zejména včasnou rezervací zájezdu – sleva činí až 4 %.

Podrobnější informace o slevách najdete zde.

5. Způsob placení

Zálohu i doplatek můžete zaplatit kterýmkoli z následujících způsobů:

  1. v hotovosti na adrese CK Pangeo tours
  2. bankovním převodem na náš účet 17475053/0300
    (podrobné údaje zde)
  3. složením hotovosti v kterékoli pobočce Obchodní banky ve prospěch účtu 17475053/0300
  4. poštovní poukázkou typu A

Prosím, nezapomeňte uvést tyto důležité identifikační údaje:
Vaše jméno a příjmení
Variabilní symbol: číslo vaší rezervace
Specifický symbol: rodné číslo

Konstantní symbol:    0308 u bankovního převodu
  0379 u poštovní poukázky


Účet: 17475053/0300
Vedený u Obchodní banky, Hroznova 1, 370 40 České Budějovice
SWIFT kód: CEKOC2PP
IBAN kód: CZ4703000000000017475053
Majitel účtu: Pangeo tours, a.s, Lannova 15

6. Zrušení zájezdu

Nutnost zrušit již rezervovaný či zaplacený zájezd je jistě velice nepříjemná záležitost. Pro minimalizaci případných finančních nákladů (storno poplatky) dle našich VOP) vám velice doporučujeme pojištění storno poplatků v rámci komplexního balíčku ČSOB, které vám rádi zajistíme.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Činnost CK Pangeo tours se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP), se kterými se můžete seznámit zde. Uzavřením smluvního vztahu s CK Pangeo tours vyjadřujete s těmito VOP souhlas.