Důležité informace o cestách Pangeo tours

Na tomto místě naleznete informace, které jsou obecně platné při cestování s CK Pangeo tours. Podrobné instrukce k jednotlivým zájezdům jsou také součástí cestovních pokynů, které od nás obdrží každý klient nejpozději tři týdny před odjezdem. V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

Všeobecné obchodní podmínky

Činnost naší cestovní kanceláře se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které naleznete na zde zde nebo vám je na požádání zašleme.

Doprava

Hotelbusové zájezdy jsou realizovány prostřednictvím hotelbusů, u některých destinací jsou vloženy místní přelety.

U klasických poznávacích zájezdů cestujeme s využitím místní dopravy (minibusy, vlaky, lodě apod.), u některých destinací jsou vloženy místní přelety.

U zámořských destinací vám rádi pomůžeme se zařízením letecké přepravy z Evropy do dané destinace a zpět.

Více viz Přepravní řád Pangeo tours a.s..

Ubytování

Typ ubytování, resp. podíl jednotlivých typů ubytovacích zařízení, se liší v závislosti na konkrétním zájezdu a destinaci.

U hotelbusových zájezdů se jedná ubytování v hotelbusu. V destinacích s dostatečnou nabídkou kempů využíváme  zázemí těchto zařízení (klienti spí v hotelbusu). V některých případech využíváme zázemí čerpacích stanic nebo přírodních lokalit, je-li to nezbytné. U klasických poznávacích zájezdů se podle dané lokality a typu zájezdu většinou jedná o ubytování v turistických hotelech či penzionech.

Termíny

Zejména u zájezdů, které jsou závislé na letecké nebo trajektové dopravě, může dojít k posunu oproti katalogovému termínu. O případných změnách vás samozřejmě budeme včas informovat.

Strava

Typickým znakem cestování s našimi hotelbusy je poskytování kvalitní plné penze. Plná penze je poskytována pouze v hotelbusu. Při přeletech, čekání a podobně se klienti stravují ve vlastní režii. Stravu v hotelbusu připravuje posádka nebo se jedná o místní stravovací zařízení. Některé nápoje (pivo, čaj a kávu) můžete zakoupit na palubě hotelbusu. U klasických zájezdů strava není zahrnuta v ceně pokud není u konkrétního zájezdu uvedeno jinak.

Pokud je strava součástí ceny fakultativního výletu, nenáleží za ni klientovi náhrada.

U hotelbusových zájezdů je možné objednat za příplatek vegetariánskou stravu, u evropských zájezdů také bezlepkovou stravu.

Zavazadla

Pro zájezdy s hotelbusy doporučujeme jako ideální zavazadla měkké sportovní tašky. Zcela nevhodná jsou zavazadla s konstrukcí nebo skořepinové kufry. Na ostatních poznávacích zájezdech volte zavazadlo tak, abyste byli schopni je vlastní silou přenášet na kratší vzdálenosti (z hotelu k taxíku, ze stanoviště busu do přístavu a podobně).

Cestovní doklady a vstupní víza

Typ požadovaných cestovních dokladů se liší podle destinace. Z praktických důvodů pro většinu zájezdů doporučujeme cestovní pas, jehož platnost trvá ještě minimálně 6 měsíců. Pokud je pro některou destinaci požadováno vstupní vízum, rádi vám budeme asistovat při jeho obstarání. Náklady na vstupní víza nejsou obsaženy v základní ceně zájezdu. Pro některé destinace (např. pro bezvízové cesty do USA) je vyžadován pas s biometrickými údaji.

Pojištění

Prosíme vás, abyste nepodceňovali význam dostatečného cestovního pojištění, obzvláště při cestách mimo Evropskou unii. Pro nenadálé případy doporučujeme pojistit i storno poplatky. Rádi vám se sjednáním kvalitního pojištění pomůžeme. Upozorňujeme, že pojištění storna je třeba uzavřít současně s Cestovní smlouvou.

Náklady na cestovní pojištění a pojištění storno poplatků nejsou obsaženy v ceně zájezdu.

Průvodci na cestách

Hotelbusové zájezdy: řidiči našich hotelbusů jsou profesionálové, kteří v dané oblasti mají najety spousty kilometrů. Ačkoli nezastávají funkci oficiálních turistických průvodců, můžete se na ně v každé situaci s důvěrou obrátit a spolehnout.

Klasické poznávací zájezdy: spolupracujeme s lidmi, kteří se v dané destinaci dlouhodobě pohybují a jsou schopni vám poskytnout ten nejlepší servis.

Cena

Ceny zájezdů Pangeo tours jsou cenami smluvními.

U hotelbusových zájezdů tvoří základ ceny doprava hotelbusem včetně ubytování a stravy. U klasických poznávacích zájezdů tvoří základ ceny místní doprava, ubytování a náklady na průvodce.

Letecká doprava (včetně poplatků a přirážek) z Evropy do dané destinace a zpět není obsažena v ceně zájezdu.

U některých zájezdů jsou vybrané aktivity či vstupy zahrnuty v ceně zájezdu. Tyto položky jsou uvedeny u každého zájezdu v kolonce „Cena zahrnuje“. K některým zájezdům se váže nabídka fakultativních programů, které nejsou zahrnuty v základní ceně. Podrobné informace o tom, co cena jednotlivých zájezdů obsahuje, naleznete u konkrétního zájezdu. CK Pangeo tours si v rámci zákonných podmínek vyhrazuje právo změny údajů (včetně cen) uvedených v katalogu a na webových stránkách. Rozhodným dnem pro stanovení cen pro rok 2016 je 15. 9. 2015.

Fakultativní výlety, kapesné

Konkrétní výše kapesného na zájezd je zcela individuální. Záleží na tom, kterých fakultativních akcí v průběhu zájezdu se chcete zúčastnit, na vašich osobních nárocích apod. Některé státy vyžadují, aby turisté u sebe měli určitou minimální peněžní částku. K jednotlivým destinacím vám rádi podáme bližší aktuální informace a doporučení.

Nabídku fakultativních výletů, vstupů a aktivit s orientačními cenami najdete na webových stránkách u konkrétního zájezdu.

O fakultativních výletech, které CK musí objednat a uhradit před začátkem zájezdu, budeme klienty včas informovat a budeme požadovat závazné potvrzení účasti a úhradu ceny. Pokud klient zájem nepotvrdí, nemůžeme garantovat účast na výletě. Po dobu konání fakultativního výletu, CK není povinna zajistit náhradní program.

Pokud jsou v ceně zájezdu zahrnuté vstupy či výlety zajišované místní agenturou, v případě neúčasti z jakéhokoliv důvodu, za ně nenaleží klientovi náhrada.

Kapesné

Konkrétní výše kapesného na zájezd je zcela individuální. Záleží na tom, kterých fakultativních akcí v průběhu zájezdu se chcete zúčastnit, na vašich osobních nárocích apod. Některé státy vyžadují, aby turisté u sebe měli určitou minimální peněžní částku. K jednotlivým destinacím vám rádi podáme bližší aktuální informace a doporučení.

Platba

Včasné zaplacení zálohy je velice důležité pro získání nejlepších cenových podmínek a zejména pro jistotu, že vámi požadovaná destinace bude k dispozici.

Uzavření cestovní smlouvy

Zkontaktujte (osobně, telefonicky či emailem) naši CK Pangeo tours či naše prodejce. Po ověření, zda je vámi vybraný zájezd k dispozici, vám jej rezervujeme na dobu 14 dnů. Současně vám zašleme rezervační list s potvrzením rezervace a se všemi údaji nutnými k zaplacení rezervační zálohy, která činí 50 % z ceny zájezdu. Po uhrazení zálohy od nás obdržíte potvrzenou cestovní smlouvu. Čas na úhradu doplatku máte do 45 dnů před odjezdem.

Storno zájezdu

Pokud musíte z vážných důvodů zrušit již zaplacený (rezervovaný) zájezd, budeme se snažit tuto situaci spolu s vámi vyřešit. Dovolujeme si vám ale doporučit pojištění storno poplatků.

Letenky

Ceny letenek, poplatků a souvisejících přirážek nejsou obsaženy v základní ceně zájezdu. Ceny letenek uvedené u jednotlivých zámořských zájezdů jsou orientační a obsahují veškeré palivové přirážky a ostatní poplatky (prověřujte si vždy, co uváděná cena letenky zahrnuje) na úrovni známé ke dni tisku katalogu. Protože ceny letenek, stejně jako výše poplatků a přirážek spojených s leteckou dopravou, jsou v průběhu roku velice nestálé, doporučujeme vám včasnou rezervaci zájezdu. To nám umožní, abychom vám mohli nabídnout nejvýhodnější variantu.

Letenky si samozřejmě můžete obstarat sami, ale kvůli získání lepší ceny a koordinaci termínů vám nabízíme, že nákup letenky rádi obstaráme za vás.

Odletové a příletové místo z a do Evropy bude včas upřesněno s ohledem na aktuální nabídky leteckých společností.

V případě odletu z letiště mimo Prahu vám nabízíme zajištění dopravy na letiště a zpět (není v ceně zájezdu).

Zdravotní opatření

Aktuální zdravotní rizika v oblastech, kam směřují naše zájezdy, pečlivě sledujeme. Doporučení týkající se očkování či jiná předběžná zdravotní opatření se výrazně liší podle jednotlivých destinací. Obecné informace obdržíte v pokynech k zájezdu. Pro detailní a aktuální informace kontaktujte, prosím, pracoviště krajských hygienických stanic nebo očkovací centra, kde vám doporučí zdravotní opatření platná pro konkrétní destinace.

Náročnost na fyzickou zdatnost

Naše zájezdy jsou určené doslova pro každého.

Program zájezdu i aktivity během něj jsou přizpůsobené tak, aby je zvládl každý zdravý člověk, včetně seniorů.

U zámořských zájezdů je předpokladem zejména zvládnutí vícehodinového letu z Evropy do dané destinace a zpět.

V případě zvýšené fyzické náročnosti upozorňujeme na tuto skutečnost u konkrétního zájezdu. CK Pangeo tours si vyhrazuje právo vyžádat si od klienta lékařské potvrzení o zdravotním stavu.