cz | de
Cestovní kancelář PangeoTours
Poznávací zájezd Řeckem křížem krážem, MapaZ dopisů našich spokojených klientů

Poznávací zájezd Řecko

Řeckem křížem krážem

Olympia – dějiště antických her, Meteora – úchvatné kláštery na vrcholcích skal, Mystra – trosky byzantského města zapsané na listině UNESCO, Olymp – sídlo antických bohů, Delfy – bájná antická věštírna

ID
termín
cena zájezdu
 
19156-02
03.09.19 - 17.09.19
29 900 Kč
Poslední volná místa

Náš poznávací okruh kolébkou evropské civilizace obsahuje vše podstatné, co Řecko může nabídnout. Navštívíme samozřejmě Atény s nepřeberným množstvím antických staveb, ale nemineme ani další důležité památky dokreslující bohatou historii antického Řecka, jako Delfy, Thermopyly, Olympii nebo Mykény. Prohlédneme si byzantské památky v Mystře i kláštery v horách Meteory. Uvidíme krápníkové jeskyně na jihu Peloponésu i bájný Olymp.


1. – 2. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic, přesun do Itálie, trajekt do Řecka.

3. – 4. den: Meteora – kláštery ve slepencových skalách World Heritage Site, Olymp – turistika na úpatí bájného řeckého pohoří, výšlap kaňonem Enipea.

5. – 6. den: Thermopyly – památník antické bitvy, termální prameny, Delfy – známá věštírna, palác z doby mykénské World Heritage Site, Atény – prohlídka hlavního města, Akropolis World Heritage Site.

7. – 8. den: Korint – zastávka u průplavu, Epidauros – jedno z nejzachovalejších řeckých divadel s neuvěřitelnou akustikou, Navplio – romantické městečko na pobřeží pod pevností Palamidi. Tíryns – pevnost z doby mykénské, Mykény – hlavní středisko mykénské kultury World Heritage Site.

9. – 10. den: Mystra – úchvatné trosky byzantského města World Heritage Site, Lakonský záliv – relaxace a koupání, jeskyně Dirou – krápníkové jeskyně v nejjižnější části Řecka, fakultativně plavba podzemím na lodičkách (cca 14 €), Areopoli – romantické městečko na západním pobřeží Peloponésu.

11. – 12. den: pláže u Kyparisie – relaxace, koupání, Vasses, chrám Apollóna Epikura – jeden z nejzachovalejších antických chrámů v horách Peloponésu, jízda divokými horami poloostrova, horské vesničky a městečka, Olympie – dějiště starořeckých sportovních her World Heritage Site.

13. – 15. den: Patra – rušný přístav a největší město Peloponésu, visutý most přes úžinu, pobřežní pevnost, trajekt do Itálie a přesun do ČR.


Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, stravu na trajektu, cestovní pojištění.

Odjezdová mista: České Budějovice, Praha
Další informace: Kompletní přehled zájezdů

Poznávací zájezd Epidavros - Řeckem křížem krážem, poznávací zájezd Řecko s CK Pangeotours, Řecko
Poznávací zájezd Meteora - Řeckem křížem krážem, poznávací zájezd Řecko s CK Pangeotours, Řecko
Poznávací zájezd Korintský průplav - Řeckem křížem krážem, poznávací zájezd Řecko s CK Pangeotours, Řecko
Poznávací zájezd Meteora - Řeckem křížem krážem, poznávací zájezd Řecko s CK Pangeotours, Řecko
Poznávací zájezd Atény - Řeckem křížem krážem, poznávací zájezd Řecko s CK Pangeotours, Řecko
Poznávací zájezd Atény - Řeckem křížem krážem, poznávací zájezd Řecko s CK Pangeotours, Řecko
Poznávací zájezd Delfy - Řeckem křížem krážem, poznávací zájezd Řecko s CK Pangeotours, Řecko