cz | de
Cestovní kancelář PangeoTours
Poznávací zájezd Za tokajským vínem, MapaZ dopisů našich spokojených klientů

Poznávací zájezd Maďarsko

Za tokajským vínem

Budapešť – hlavní město „země lázní“ s příjemnou atmosférou, Miskolc–Tapolca – unikátní jeskynní lázně, Eger – nádherná barokní architektura pod egerským hradem, Tokaj – rodiště světoznámého vína

ID
termín
cena zájezdu
 
19158-02
28.09.19 - 02.10.19
6 900 Kč

Maďarsko – země termálních lázní, skvělého vína a měst s bohatou historií je cílem tohoto zájezdu. Cestu zahájíme v Budapešti, městě s nádhernou polohou na břehu Dunaje, “Hradní čtvrť” je maďarskou perlou na seznamu UNESCO. Relaxovat budeme moci ve vyhlášeném lázeňském středisku Miskolc–Ta¬polca při úpatí pohoří Bükk. Navštívíme také oblast Tokaje, zapsanou na sezna¬mu Světového dědictví UNESCO, kde budete moci ochutnat světoznámé tokajské víno. Naši cestu zakončíme v malebném Egeru.


1. den: odjezd z Českých Budějovic, Prahy, přejezd do Budapešti.

2. den: Budapešť – prohlídka města vstupní víza World Heritage Site, Budínské panorama – Hradní čtvrť s královským palácem, Gellértova hora s Citadelou, Rybářská bašta, Řetězový most, městské lázně

3. den: lázeňské město Miskolc–Tapolca – unikátní jeskynní lázně, termální koupele, relaxace, nádherné lesnaté scenérie pohoří Bükk. přejezd do Tokaje – městečko v centru Tokajského podhůří World Heritage Site, rodiště světoznámého tokajského vína, kterému je přezdíváno “víno králů a král vín”.

4. den: Eger – prohlídka města s příjemnou atmosférou malých uliček, řemeslných dílen pod baštami egerského hradu, zdejší bazilika je třetím největším chrámem v Maďarsku, možnost relaxace v lázních, přesun do ČR.

5. den: příjezd do Prahy a Českých Budějovic v ranních a dopoledních hodinách.


Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.

Odjezdová mista: České Budějovice, Praha, Brno
Další informace: Kompletní přehled zájezdů

Poznávací zájezd Za tokajským vínem
Poznávací zájezd Za tokajským vínem
Poznávací zájezd Za tokajským vínem
Poznávací zájezd Za tokajským vínem